das Wörterbuch Polnisch Minus Slowakisch

język polski - slovenský jazyk

wadliwy Slowakisch: