das Wörterbuch Polnisch Minus schwedisch

język polski - Svenska

angielski Schwedisch:

1. Engelska


All kunskap om det engelska språket och det engelska alfabetet har förlorats.
Jag tycker att din engelska har blivit mycket bättre.
Jack kan engelska.
Han är från England, men är väldigt dålig på engelska.
Du får bara prata engelska.
Hennes engelska är utmärkt.

Schwedisch Wort "angielski"(Engelska) tritt in Sätzen auf:

Szwedzki wyrażenia 1