das Wörterbuch Polnisch Minus schwedisch

język polski - Svenska

inny Schwedisch:

1. annan annan


Kan någon annan svara?
Ingen annan än du kan göra mig lycklig.
Jag känner mig som en annan person.

Schwedisch Wort "inny"(annan) tritt in Sätzen auf:

Mål1 dzia 2 szwedzki Moniki
Lektion 14 7/5

2. annorlunda annorlunda


Du ser annorlunda än vanligt ut.
Prov att göra det på ett annorlunda sätt.

Schwedisch Wort "inny"(annorlunda) tritt in Sätzen auf:

svenska historia