das Wörterbuch Polnisch Minus schwedisch

język polski - Svenska

karta Schwedisch:

1. ett kort ett kortSchwedisch Wort "karta"(ett kort) tritt in Sätzen auf:

21.10 & 23.10

2. kort


Den klänning är för kort.
Generalen visade mig vilka kort han hade på handen: spader kung, spader dam och ruter knekt.

Schwedisch Wort "karta"(kort) tritt in Sätzen auf:

Lektion 14 7/5