das Wörterbuch Polnisch Minus schwedisch

język polski - Svenska

napięcie Schwedisch:

1. spänningen2. en spänning


Det finns en spänning mellan er.

Schwedisch Wort "napięcie"(en spänning) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po szwedzku 701 ...

3. spännSchwedisch Wort "napięcie"(spänn) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja

4. spänning


Det finns en spänning mellan er.
Tanken på att hon skulle möta den berömda sångaren fick henne att rysa av spänning.