das Wörterbuch Polnisch Minus schwedisch

język polski - Svenska

przechodzić Schwedisch:

1. passera2. klarar


Jag klarar av att försörja min familj.

Schwedisch Wort "przechodzić"(klarar) tritt in Sätzen auf:

lekcja 3 (från frisör cz1)