das Wörterbuch Polnisch Minus schwedisch

język polski - Svenska

robić Schwedisch:

1. gör gör


Vi bryr oss inte om vad han gör.
Vad gör du?
Jag gillade henne inte till en början, men nu gör jag det.
Gör som du vill.
Problemet är att pojken aldrig gör vad han blir tillsagd att göra.

Schwedisch Wort "robić"(gör) tritt in Sätzen auf:

czasowniki nieregularne
Podstawowe [V]
szwedzki poczatek

2. att göra att göraSchwedisch Wort "robić"(att göra) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 4 - podręcznik str. 5
10 słów w 60 sekund - 10 ord i 60 sekunder
Czynności - Handlingar