das Wörterbuch Polnisch Minus schwedisch

język polski - Svenska

wolny Schwedisch:

1. ledig ledig


Är du ledig i eftermiddag?
Jag är rädd att jag inte kommer att vara ledig förrän examinationen är slut.

Schwedisch Wort "wolny"(ledig) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 4 lipca 2019

2. fri fri


vattnet var fritt från föroreningar
Endast i bergen känner jag mig fri.

Schwedisch Wort "wolny"(fri) tritt in Sätzen auf:

Carola - "fångad av en stormvind"
stare do powtórki 3