das Wörterbuch Polnisch Minus türkisch

język polski - Türkçe

źródło kreuzten Beinen:

1. kaynak kaynak


Açık kaynak; teknolojik yeniliği kullanan motordur.
Ama biliyorsunuz, tüm bu cümleleri toplamak ve kendimiz için saklamak hazin olacaktır. Ki Tatoeba'nın açık olmasının nedeni budur. Bizim kaynak kodumuz açıktır. Bizim bilgimiz açıktır.