das Wörterbuch Polnisch Minus türkisch

język polski - Türkçe

wiedza kreuzten Beinen:

1. bilgi bilgi


Bana bir parça bilgi getirdi.
Gençlik ve cinsiyetiyle ilgili bilgi işine karşı bir ön yargıya sebep olmasın diye Bayan Cockburn adını gizledi.
Perry ondan değerli bilgi aldı.
Dünyayı değiştiren iletişimdir, bilgi değil.
Nazlı sorunu çözmek için önceden sahip olduğu bilgiyi kullandı.
Özellikli bilgi istiyorum.