das Wörterbuch Polnisch Minus ukrainisch

język polski - українська мова

dorosły Ukrainisch:

1. дорослий дорослий


Я занадто дорослий, щоб гратися з комахами, - сказав хлопчик.
Ти вже достатньо дорослий, щоб бути незалежним від своїх батьків.
Він недостатньо дорослий, аби жити самостійно.
Ти вже дорослий.

Ukrainisch Wort "dorosły"(дорослий) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po ukraińsku 350...
1000 najważniejszych rzeczowników po ukraińsku 300...