das Wörterbuch portugiesisch Minus Polnisch

português - język polski

quinze auf Polnisch:

1. piętnaście


piętnaście ziemniaków
piętnaście, a niech to!
One kosztują piętnaście dolarów.
Dziesięć + pięć = piętnaście
Rząd odsunął o piętnaście dni datę zapłaty podatku.
Budynek ma piętnaście okien.
Dziesięć tysięcy dodać pięć tysięcy pięćset daje piętnaście tysięcy pięćset.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Dobrze, przetłumaczę jeszcze piętnaście zdań z niemieckiego i idę.
Wstawajcie o piętnaście minut z rana wcześniej.
Za piętnaście trzecia.
Łącznie jest piętnaście osób.

Polnisch Wort "quinze"(piętnaście) tritt in Sätzen auf:

lekcja 2 - liczebniki, dni tygodnia, pory roku i czas
portugalski - lekcja 2
Liczebniki portugalski
Liczby po portugalsku
portugalski - liczebniki 11-20