das Wörterbuch rumänisch Minus niederländisch

limba română - Nederlands, Vlaams

jenat Holländisch:

1. beschaamd beschaamd


Ik ben beschaamd om haar te zien.
Zijt ge niet beschaamd, zo te spreken?
Hij is beschaamd over het gedrag van zijn zoon.
Hij zou moeten beschaamd zijn om zijn onwetendheid.
Ze was niet beschaamd om me een vraag te stellen.