das Wörterbuch Russisch Minus Polnisch

русский язык - język polski

доклад auf Polnisch:

1. referat


wygłosić referat
Przygotowuję się do wygłoszenia referatu podczas konferencji.

Polnisch Wort "доклад"(referat) tritt in Sätzen auf:

Образование - русская лексика; Edukacja - słownict...
szkoła I uczelnia 4

2. raport


Chcę twój raport na moim biurku do jutra rana.
W toku działalności korporacja potrzebuje raportów i sprawozdań z bieżącymi informacjami o jej operacjach finansowych.
Zostawiłem raport tygodniowy na twoim biurku.
Przygotuj roczny raport na przyszły tydzień.
przygotować raport
Anna pisze raporty z badań rynku.
W mojej firmie wszyscy piszą w grudniu raporty.
Mamy obowiązek napisać szczegółowy raport z każdego doświadczenia.
Potrzebujemy tego raportu na jutro.
Zaraz wysyłam raport, z pewnością przyjdzie natychmiast.
Skończyłem pisać raport.
Przestudiuję twój raport.
On napisał raport.

Polnisch Wort "доклад"(raport) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po rosyjsku 650 ...