das Wörterbuch Russisch Minus Polnisch

русский язык - język polski

ждать auf Polnisch:

1. czekać czekać


Miałem tu czekać.
Pan Smith jest teraz zajęty, zechciałby Pan zaczekać chwilę?
czekać na...
Dlaczego czekać na Święta?
Nawet, gdyby miał tu nie przyjść, będę czekać.
Musimy tam być na czas, więc nie każ mi na siebie czekać.
Chyba celowo kazał mi czekać.
Sądzę, że ona w tej chwili może czekać na dworcu.
Wszystko, co możemy teraz zrobić to, czekać. -
Czy mógłbyś poczekać jeszcze dziesięć minut
Powinniśmy poczekać tutaj w mieście?
czekać z czymś na kogoś
Będziemy musieli czekać pół godziny na następny pociąg.
Ja właściwie zamierzam poczekać tutaj
postanowił czekać aż będzie ciemno

Polnisch Wort "ждать"(czekać) tritt in Sätzen auf:

500 najważniejszych czasowników po rosyjsku 25 - 50
Основные глаголы – русскпя лексика; Podstawowe cza...
Początki_ 01.08.2014
Moja pierwsza lekcja
ROSYJSKI SŁÓWKA