das Wörterbuch Russisch Minus Polnisch

русский язык - język polski

трафик auf Polnisch:

1. ruch ruch


Rosnący ruch uliczny spowodował poważne problemy z transportem.
w ruchu
Demonstrację zorganizował pokojowy ruch.
To ich opiekunowie sterują ich ruchami. Poruszają ich uszami, by je prowadzić.
Zgromadzony na ulicach śnieg blokował ruch.
J. Kepler, astronom i matematyk, badał planety i ich ruch.
Łatwo zapominamy, że ruch fizyczny to klucz do zdrowia.
W pewnym sensie taki ruch polityczny można nazwać rewolucją.
Sport i ruch są dobre.
Musisz ją dokładnie obserwować! Każdy ruch jest ważny!
Pan potrzebuje ruchu, musi pan regularnie spacerowac
Trochę ruchu by ci nie zaszkodziło.
harmoniczne, trójwymiarowe ruchy konia
Wszystkie przedmioty dookoła nas są w ciągłym ruchu.
Najmniejszy ruch uruchomi alarm.

2. ruch uliczny ruch uliczny


ruch uliczny jest okropny dzisiaj
Czy ruch uliczny był duży kiedy wracałeś do domu?

Polnisch Wort "трафик"(ruch uliczny) tritt in Sätzen auf:

Остановка чрезвычайный выпуск "Москва"