das Wörterbuch Slowakisch Minus Polnisch

slovenský jazyk - język polski

nahrať auf Polnisch:

1. nagrywać


nagrywać wywiad
Puść mi to od początku, jak już skończy się nagrywać

Polnisch Wort "nahrať"(nagrywać) tritt in Sätzen auf:

500 najważniejszych czasowników po słowacku 250 - 275

2. przesłać


Proszę przesłać nowy katalog.
Czy mógłbyś przekonwertować ten plik na kompatybilny z Windows 95 i przesłać mi go ponownie?