das Wörterbuch Slowakisch Minus Polnisch

slovenský jazyk - język polski

obžalovaný auf Polnisch:

1. oskarżony oskarżony


On został oskarżony o kradzież dwóch tysięcy dolarów ze sklepu
być oskarżonym o...
Jest oskarżony o gwałt.
On został oskarżony o roztrwonienie publicznych funduszy.
Oskarżony będzie się odwoływał do sądu wyższej instancji.
Chłopak został oskarżony o ściąganie na egzaminie.

Polnisch Wort "obžalovaný"(oskarżony) tritt in Sätzen auf:

Právna slovenčina