das Wörterbuch Slowakisch Minus Polnisch

slovenský jazyk - język polski

rozdiel auf Polnisch:

1. różnica


Jaka jest różnica między tymi zdaniami?
Jaka jest różnica?
Różnica między tymi wersjami nie jest oczywista.
W tej kwestii pojawiła się różnica zdań.
Po głębokim zastanowieniu się nad tym kluczowym zagadnieniem doszedłem do wniosku, że różnica, o której zwykle mówi się „ważka” lub „niebagatelna”, pomiędzy tak podstawowymi wyrazami jak „ważny” oraz „zasadniczy”, nie jest znacząca, lecz wręcz pomijalna.
Jedyna różnica między mną a szaleńcem to fakt, że nie zrobiłem nic szalonego.
Między nimi istnieje wyraźna różnica.
Pomiędzy ich poglądami zarysowywała się subtelna różnica.
Między tymi dwiema teoriami jest olbrzymia różnica.
Jest jedna duża różnica.
Różnica polega na tym po prostu, że on pracuje lepiej niż ty.
Jaka jest różnica między uniwersytetem a szkołą wyższą? Jest duża różnica...
To nie robi różnicy / Jaka jest różnica pomiędzy?
Istnieje duża różnica między wschodnimi i zachodnimi częściami
Różnica między nimi, jeśli jest, to minimalna.

Polnisch Wort "rozdiel"(różnica) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po słowacku 300 ...