das Wörterbuch Slowakisch Minus schwedisch

slovenský jazyk - Svenska

obchod Schwedisch:

1. byta byta2. handla handla


de handlar mat för hela veckan varje torsdag
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.