das Wörterbuch schwedisch Minus niederländisch

Svenska - Nederlands, Vlaams

redan Holländisch:

1. reeds


Als er in een of andere natuurlijke taal een woord bestaat, waarvan men de betekenis niet kan uitdrukken door reeds bestaande woorddelen van het Esperanto, kan men het woord uit die taal invoeren in het Esperanto.
Het is reeds tijd om naar huis te gaan.