das Wörterbuch schwedisch Minus Slowakisch

Svenska - slovenský jazyk

efter Slowakisch:

1. po po


Je nemožné naučiť sa po anglicky za krátky čas.
Hovoríš po nemecky?
Ellen nehovorí po anglicky.
Po tom, ako som si urobil domácu úlohu, išiel som spať.
Ona hovorí po anglicky a nemecky.
Môžem po teba prísť?
Som unavený po plávaní v rieke.