das Wörterbuch schwedisch Minus türkisch

Svenska - Türkçe

ändra kreuzten Beinen:

1. değiştirmek değiştirmek


Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.