das Wörterbuch schwedisch Minus vietnamesisch

Svenska - Tiếng Việt

jaga in Vietnamesisch:

1. đuổi đuổi


Thỏ có tai dài và đuôi ngắn.
Con chó vừa vẫy đuôi vừa đi theo chủ của nó.

2. săn săn


Anh ấy thích đi săn.
Vậy trong trường hợp đó, ai sẽ săn sóc con mèo của bạn?