das Wörterbuch ukrainisch Minus Polnisch

українська мова - język polski

забувати auf Polnisch:

1. zapominać zapominać


Oceniając jego pracę, nie możemy zapominać, że brak mu doświadczenia.
Nie wolno zapominać, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

Polnisch Wort "забувати"(zapominać) tritt in Sätzen auf:

500 najważniejszych czasowników po ukraińsku 375 -...
500 najważniejszych czasowników po ukraińsku 200 -...