das Wörterbuch ukrainisch Minus Polnisch

українська мова - język polski

пілот auf Polnisch:

1. pilot pilot


The pilot is very handsome.
pilot prowadzi samolot
He's a pilot. He flies from Heathrow airport.
On jest pilotem. On lata z lotniska Heathrow.
Skąd jest pilot?
podaj mi pilota.
U mnie w domu często kłócimy się o pilota.
Jaka jest funkcja tego pilota?
Ludzie używają pilota do zmieniania kanałów.
Potrzebujemy baterii do pilota.
Pewnego dnia chcę zostać pilotem.
pilot od telewizora
Sandra chciała znaleźć pilot od telewizora, żeby zmienić kanał.
Pracował jako pilot na tym statku.

Polnisch Wort "пілот"(pilot) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po ukraińsku 700...
1000 najważniejszych rzeczowników po ukraińsku 450...