das Wörterbuch vietnamesisch Minus niederländisch

Tiếng Việt - Nederlands, Vlaams

ít Holländisch:

1. minder


Zelfs plastische chirurgie zal u niet minder lelijk maken.
De galerie was minder interessant dan het concert.
Hij heeft minder brood.
Hebt u er die minder duur zijn?
De dokter adviseerde hem om minder te werken.
er worden per gezin steeds minder kinderen geboren
Ik kan geen Engels spreken, en Spaans nog minder.
Wilde vogels zijn elk jaar steeds minder en minder te vinden in Tokio.
3 dagen na de dood blijven haar en nagels groeien, maar er komen minder telefoonoproepen.
Drink minder en slaap meer.
Het wordt minder.
Niet minder dan honderd dollar heb ik betaald voor deze pen.
Neen, u vergist zich, mijnheer: uw brood is minder vers dan het mijne.
Maar drie miljoen is alles wat ik heb, zei Dima. "Niet meer en niet minder."
Het werk is minder belangrijk dan de gezondheit.

2. weinig


Zij heeft weinig vrienden.
De woordenschat van het Esperanto is de grootste, alhoewel er relatief zeer weinig woorddelen moeten vanbuiten geleerd worden in vergelijking met de woorden van de natuurlijke talen.
Weinig mensen leven langer dan honderd jaar.
nogal weinig
En zo hing Dima's vriend uit zijn kindertijd zomaar op, Dima - net als daarvoor - met 99 kopeke te weinig achterlatend.
Daar waren niet weinig interessante zaken te zien.
Weinig mensen spreken een vreemde taal perfect.
Over het algemeen weet men maar weinig over niet-lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde.
Weinig passagiers hebben de ramp overleefd.
Moet dit een krentenbol zijn? Je moet haast fietsen van de ene krent naar de andere, zo weinig zitten er in.
Weet gij niet, mijn zoon, met hoe weinig verstand de wereld bestuurd wordt?
Als ik 's nachts te weinig slaap, heb ik niet genoeg energie voor mijn werk.
Weinig schatten zijn zoveel waard als een vriend.
minder - het minst [even weinig als]
Drie haren in de soep is relatief veel, drie haren op het hoofd is relatief weinig.