das Wörterbuch vietnamesisch Minus niederländisch

Tiếng Việt - Nederlands, Vlaams

não Holländisch:

1. hersenen hersenen


Wie heeft de grootste hersenen, een olifant of een mens?
Er zijn sindsdien al veel jaren verlopen, en mijn hersenen zijn zwak door intens lijden.
In een onlangs verschenen artikel over oefeningen om de hersenen jong te houden, werden zowel Esperanto als Sudoku vermeld, wat er op wijst dat Esperanto deel begint uit te maken van de volkscultuur.
De hersenen hebben een ingewikkelde structuur.