writing lista zasad

 0    14 Datenblatt    sewerynslebioda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
piszę, aby zaproponować
Lernen beginnen
I am writing to suggest
poniżej znajdziecie zasady dotyczące działania naszej grupy
Lernen beginnen
below is a set of rules for our group
możecie się dzielić pomysłami z innymi członkami grupy
Lernen beginnen
you can share your ideas with other group members
nie krępujcie się pisać otwarcie, co myślicie
Lernen beginnen
feel free to write openly what you think
nie zamieszczajcie prywatnych wiadomości
Lernen beginnen
don't post private messages
nie wolno używać wulgaryzmów
Lernen beginnen
you mustn't use bad language
dajcie znać co sądzicie o tych zasadach
Lernen beginnen
let me know what you think about these rules
zapraszam do dodawania zasad do listy
Lernen beginnen
please feel free to add more rules to the list
w efekcie
Lernen beginnen
As a result,
składać się z
Lernen beginnen
consist of
polować na coś
Lernen beginnen
hunt for sth
zagrożony wyginięciem
Lernen beginnen
in danger of extinction
na wolności
Lernen beginnen
in the wild
zbierać śmieci
Lernen beginnen
pick up litter

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.