wycieczki i zwiedzanie, wypadki, inne

 0    79 Datenblatt    agatathiel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wczasy dla amatorów aktywnego wypoczynku
Lernen beginnen
adventure holiday
wczasy all inclusive
Lernen beginnen
all-inclusive holiday
ciekawy architektonicznie
Lernen beginnen
architectural interest
Wędrówka z plecakiem
Lernen beginnen
backpacking
wczasy nad morzem
Lernen beginnen
beach holiday
most
Lernen beginnen
bridge
zamek
Lernen beginnen
castle
katedra
Lernen beginnen
cathedral
krótki zwykle weekendowy wyjazd turystyczny do dużego miasta
Lernen beginnen
city break
wspinaczka
Lernen beginnen
climbing
rejs wycieczkowy
Lernen beginnen
cruise
kolarstwo
Lernen beginnen
cycling
opuszczony, opustoszały
Lernen beginnen
deserted
wycieczka
Lernen beginnen
excursion
lot
Poranne loty zostały odwołane z powodu mgły.
Lernen beginnen
flight
Morning flights were cancelled due to fog.
galeria
Lernen beginnen
gallery
kierownik pociągu
Lernen beginnen
guard
piesza wycieczka
Lernen beginnen
hiking
wynająć samochód / rower
Lernen beginnen
hire a car / bike
rezydent / rezydentka biura podróży
Lernen beginnen
holiday representative
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kalifornii była długa i męcząca.
Lernen beginnen
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
ulotka
Jeffrey umieścił ulotkę w każdej skrzynce pocztowej w okolicy, by dać ludziom znać, że chętnie podejmie się opieki nad dziećmi.
Lernen beginnen
leaflet
Jeffrey put a leaflet in every letterbox in the neighbourhood to let people know he was available to babysit.
pomnik
Pomnik w środku miasta upamiętnia tych, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
Lernen beginnen
monument
The monument in the middle of the town commemorates those who died in WWII.
muzeum
Wystawę będzie można obejrzeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Lernen beginnen
museum
The exhibition will be available for viewing at the Museum of Modern Art.
rezerwat przyrody
Lernen beginnen
nature reserve
wczasy zorganizowane
Lernen beginnen
package holiday
pałac
Lernen beginnen
palace
pasażer
Samolotem podróżuje 350 pasażerów.
Lernen beginnen
passenger
There are 350 passengers on board of this plane.
safari
Lernen beginnen
safari
żeglarstwo
Lernen beginnen
sailing
nurkowanie z akwalungiem
Lernen beginnen
scuba diving
polowanie na pamiątki
Lernen beginnen
souvenir hunting
posąg
Lernen beginnen
statue
mleczko do opalania
Lernen beginnen
suntan lotion
opalanie
Lernen beginnen
sunbathing
surfing
Lernen beginnen
surfing
Park rozrywki
Lernen beginnen
theme park
kontroler biletów
Lernen beginnen
ticket inspector
wycieczka objazdowa
Lernen beginnen
tour
przewodnik
Lernen beginnen
tour guide
turystyka
Lernen beginnen
tourism
turysta
Lernen beginnen
tourist
podróżować
Lernen beginnen
travel
wędrówka
Lernen beginnen
trekking
wycieczka, krótka podróż
Lernen beginnen
trip
rejs, podróż morska
Lernen beginnen
voyage
wakacje zimowe
Lernen beginnen
winter holiday
pisać pocztówki
Lernen beginnen
write postcards
karetka
Bradley zemdlał! Dzwoń po karetkę.
Lernen beginnen
ambulance
Bradley has fainted! Call the ambulance.
zepsuć się
Lernen beginnen
break down
wezwać pogotowie / policję / lekarza
Lernen beginnen
call an ambulance/ the police/ a doctor
rozbić się, kraksa, wypadek
Lernen beginnen
crash
nagły wypadek
W razie wypadku zbij szybę.
Lernen beginnen
emergency
In case of emergency break the window.
zgubić się
Zazwyczaj gubię się w nowym miejscu.
Lernen beginnen
get lost
I usually get lost in a new place.
doznac poparzenia słonecznego
Lernen beginnen
get sunburned
koło ratunkowe
Lernen beginnen
lifebelt
szalupa ratunkowa
Lernen beginnen
lifeboat
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
Lernen beginnen
luggage
Where did you leave your luggage?
kamizelka ratunkowa
Lernen beginnen
lifejacket
pomoc, ratunek
Lernen beginnen
rescue
Służby ratownicze
Lernen beginnen
rescue services
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Lernen beginnen
safety instructions
pas bezpieczeństwa
Lernen beginnen
seat / safety belt
chory
Jestem chory.
Lernen beginnen
sick
I'm sick.
przeżyć, przetrwać
Lernen beginnen
survive
krew
Krew jest czerwona i gęsta.
Lernen beginnen
blood
Blood is red and dense.
nie móc znieść
Lernen beginnen
can't stand
zasnąć
Lernen beginnen
drift off
Korzyści ekonomiczne
Lernen beginnen
economic benefits
następowac po czymś
Lernen beginnen
follow something
wydac z siebie stlumiony okrzyk
Lernen beginnen
gasp
zajmowac sie codziennymi sprawami
Lernen beginnen
go about daily business
niedogodność
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Lernen beginnen
inconvenience
We are sorry for any inconvenience.
leżeć
Lernen beginnen
lie
podnieść
Lernen beginnen
pick up
trzymać się planu
Lernen beginnen
stick to the schedule
ręcznik
Osusz ręce ręcznikiem.
Lernen beginnen
towel
Please dry your hands with towel.
niezapomniany
Lernen beginnen
unforgettable
widoczny
Lernen beginnen
visible

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.