wynajem mieszzkania

 0    6 Datenblatt    ewelinanowak8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przeczytałem twoje ogłoszenie i jestem zainteresowany wynajmem mieszkania. Chciałbym jednak zapytać o kilka szczegółów.
Lernen beginnen
I have read your advertisement and I am interested in renting an apartment. However, I would like to ask you a few details.
Czy mógłbyś dać mi znać, jakie udogodnienia znajdują się w okolicy i jaki rodzaj transportu publicznego jest dostępny?
Lernen beginnen
Could you let me know what amenities are in the area and what kind of public transport is available?
Reklama mówi, że mieszkanie jest umeblowane. Czy są jakieś regały na książki? Jako student, mam sporo książek.
Lernen beginnen
The advertisement says that the flat is furnished. Are there any bookshelves? As a student, I have a lot of books.
Chciałbym również zapytać, czy mógłbym zamieszkać ze zwierzęciem w mieszkaniu
Lernen beginnen
I would also like to ask if I could move into a flat with a pet
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że zapytam, czy mieszkanie jest w dobrym stanie.
Lernen beginnen
I hope you don't mind me asking if the apartment is in good condition.
Na koniec chciałbym wiedzieć, czy czynsz musi być opłacony z góry.
Lernen beginnen
Finally, I would like to know if the rent must be paid in advance.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.