wypracowanie kubaziepl2020

 0    12 Datenblatt    kubazie
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ja z tatą jeżdżę na rowerze od bardzo dawna.
Lernen beginnen
I have been riding a bike for a long time.
Z tatą podróżuję najczęściej w weekendy jak nie pada deszcz.
Lernen beginnen
I travel with my dad most often on weekends when it is not raining.
Najczęściej jedziemy w stronę lasu tym bardziej,
Lernen beginnen
Most often we go towards the forest,
że teraz jest epidemia Covid-19 oraz
Lernen beginnen
that now there is the Covin-19 epidemic and
bo musimy unikać kontaktów z ludźmi.
Lernen beginnen
because we have to avoid contact with people.
Czasami jedzie z nami na rower mój młodszy brat.
Lernen beginnen
Sometimes my younger brother rides with us on a bicycle.
Który zawsze najwolniej jeździ z nasz wszystkich na rowerze.
Lernen beginnen
Which always rides our bike the slowest.
Oraz marzy jak namówić tatę na nowym rower.
Lernen beginnen
And he dreams how to persuade dad on new bike
Ponieważ jest trochę zepsuty i stary.
Lernen beginnen
Because it's a little broken and old.
A tata jak to tata czasami pomyli drogę a czasami zaprowadzi nas dobrze do domu.
Lernen beginnen
And dad like this dad sometimes makes a mistake and sometimes leads us home well.
Na rowerze jest fajnie i wesoło a czasami smutno i ponuro ale zawsze warto iść na rower.
Lernen beginnen
It's nice and fun on the bike and sometimes sad and gloomy but it's always worth going for a bike.
Bo można fajnie spędzić czas z rodziną.
Lernen beginnen
Because you can spend a great time with your family.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.