Wysublimowane słownictwo

 0    26 Datenblatt    RemigiuszW
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Memuar
Lernen beginnen
pamiętnik
Zdezawuować
Lernen beginnen
poddawać w wątpliwość
Perorować
Lernen beginnen
wygłaszać długą i nudną przemowę
Scjentyczny
Lernen beginnen
naukowy, oparty na nauce
Apologeta
Lernen beginnen
obrońca jakiejś idei, sprawy lub osoby
Kontredans
Lernen beginnen
zbiorowy taniec angielski
Szalbierz
Lernen beginnen
oszust, szachraj
Wakować
Lernen beginnen
o stanowisku - być wolnym, nieobsadzonym
Lupanar
Lernen beginnen
dom publiczny, zamtuz
Metresa
Lernen beginnen
kochanka i utrzymanka króla lub magnata
Mitra
Lernen beginnen
nakrycie głowy wyższego duchowieństwa
Konkieta
Lernen beginnen
wywarcie na kimś wrażenia, zwłaszcza odniesienie sukcesu miłosnego
Diariusz
Lernen beginnen
dzienne zapisy życia prywatnego i publicznego
Nobil
Lernen beginnen
osoba szlacheckiego pochodzenia
Dysydent
Lernen beginnen
osoba sprzeciwiająca się panującej ideologii
Buduar
Lernen beginnen
wykwintny pokoik pani domu
Prerogatywa
Lernen beginnen
przywilej, pierwszeństwo związane z zajmowanym stanowiskiem, uprawnienie
Predylekcja
Lernen beginnen
skłonność, upodobanie do czegoś
Piuska
Lernen beginnen
okrągła czapeczka noszona przez duchownych katolickich
Antycypować
Lernen beginnen
przewidywać, przypuszczać
Sekować
Lernen beginnen
szykanować, prześladować, dręczyć
Apostata
Lernen beginnen
osoba, która odstąpiła od ważnych idei, zasad, zwłaszcza odstępca od wiary
Responsorium
Lernen beginnen
wyrażenie używane przy odmawianiu brewiarza
Brewiarz
Lernen beginnen
zbiór modlitw ułożony na różne części dnia, roku lub święta
Kanonik
Lernen beginnen
tytuł honorowy osoby duchownej, członek kapituły kościoła katolickiego
Komża
Lernen beginnen
katolicka biała szata liturgiczna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.