You already know that:)

 0    11 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
problem
Looks like a problem.
Lernen beginnen
vấn đề
Có vẻ như là một vấn đề.
centre
This city is called the Center of the Universe
Lernen beginnen
trung tâm
Thành phố này được gọi là trung tâm của vũ trụ.
hamburger
A hamburger costs 2 euros.
Lernen beginnen
bánh hamburger
Một cái hamburger giá 2 euro.
metro, subway
I'm looking for a metro station.
Lernen beginnen
tàu điện ngầm
Tôi đang tìm kiếm trạm tàu điện ngầm.
concert
Do you like this concert?
Lernen beginnen
buổi hòa nhạc
Bạn có thích buổi hòa nhạc này không?
sport
I like to do sport.
Lernen beginnen
thể thao
Tôi thích chơi thể thao.
radio
That is our radio.
Lernen beginnen
máy phát thanh
Đó là máy phát thanh của chúng tôi.
compliment
Sounds like a compliment
Lernen beginnen
lời khen
Nghe như một lời khen.
banana
This banana is fresh
Lernen beginnen
quả chuối
Quả chuối này còn tươi.
reservation
Reservation is mandatory.
Lernen beginnen
đặt trước
Sự đặt trước là bắt buộc.
police
What did the police say?
Lernen beginnen
cảnh sát
Cảnh sát đã nói gì?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.