You cannot manage time

 0    24 Datenblatt    adrianwrocinski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nie możesz zarządzać czasem
Lernen beginnen
you can not manage time
zarządzanie czasem
Lernen beginnen
time management
to bardzo proste
Lernen beginnen
It's very simple
nie możesz zarządzać czasem
Lernen beginnen
You can’t manage time
kiedy czymś zarządzasz sprawiasz, że coś się dzieje
Lernen beginnen
When you manage something you do so to keep it going
powodować(sprawiać), aby coś się działo
Lernen beginnen
To keep something going
nie potrzebujesz sprawiać, by czas się dział (wydarzał)
Lernen beginnen
You don’t need to keep time going
Wystarczy, że go (czas) obserwujesz i możesz ukończyć cokolwiek robisz
Lernen beginnen
You only need to watch it you can be completed whatever
nie zdawałeś sobie z tego sprawy, dosłownie: nie byłeś tego świadomy
Lernen beginnen
(you) weren’t aware of it
możesz iść spać
Lernen beginnen
you can go to sleep
to bez znaczenia
Lernen beginnen
it does not matter
czas ciągle płynie, dosłownie: porusza się
Lernen beginnen
Time just continually moves
czas nie potrzebuje ciebie, nie potrzebuje mnie
Lernen beginnen
Time doesn’t needs you, doesn’t needs me
czas po prostu ciągle płynie
Lernen beginnen
Time just keeps moving
nie musimy zarządzać czasem
Lernen beginnen
We don’t have to do time management
nie ma niczego do zarządzania (aby tym zarządzać)
Lernen beginnen
There’s nothing to manage
jest automatyczny
Lernen beginnen
it's automatic
to, czego potrzebujemy to zarządzanie priorytetami
Lernen beginnen
What we need to do is priority management
czas nieustannie się nam wymyka
Lernen beginnen
Time continually slipping away from us
musimy zmaksymalizować czas jaki mamy
Lernen beginnen
We need to manage our priorities to maximize the time we have
nie zarządzaj swoim czasem – maksymalizuj swój czas
Lernen beginnen
Don’t manage your time – maximize your time
poprzez robienie rzeczy, które są najważniejsze do zrobienia w tym momencie
Lernen beginnen
By doing the things that are the most important to do at that moment –
uczyń każdy dzień swoim arcydziełem
Lernen beginnen
Make every day your masterpiece
arcydzieło, majstersztyk
Lernen beginnen
masterpiece

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.