z4 Present Simple always, never, often, rarely, seldom, usually, every day

 0    42 Datenblatt    kaziu01
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
writes
Lernen beginnen
pisze
reads
Lernen beginnen
czyta
sits
Lernen beginnen
siedzi
swims
Lernen beginnen
pływa
makes
Lernen beginnen
robi
takes
Lernen beginnen
trwa
does
Lernen beginnen
robi
goes
Lernen beginnen
chodzi
watches
Lernen beginnen
ogląda
washes
Lernen beginnen
myje
studies
Lernen beginnen
studiuje
He drinks milk twice a day
Lernen beginnen
On pije mleko dwa razy dziennie
We go to work six times a week
Lernen beginnen
Idziemy do pracy sześć razy w tygodniu
She likes him very much.
Lernen beginnen
Lubi go bardzo.
I always feel great in spring
Lernen beginnen
Wiosną zawsze czuję się świetnie
Do you like apples?
Lernen beginnen
Lubisz jabłka?
Does she smoke?
Lernen beginnen
Czy ona pali?
Do we always have to be late?
Lernen beginnen
Czy my zawsze musimy się spóźniać?
How do you get to work?
Lernen beginnen
Jak się dostajesz do pracy?
What do you want for Christmas?
Lernen beginnen
Co chciałbyś dostać na święta?
Where does she work?
Lernen beginnen
Gdzie ona pracuje?
What time does he leave?
Lernen beginnen
O której wyjeżdża?
How much do you earn?
Lernen beginnen
Ile zarabiasz?
What does it mean?
Lernen beginnen
Co to oznacza?
Where do you live?
Lernen beginnen
Gdzie pan(i) mieszka?
When do you usually go on holiday?
Lernen beginnen
Kiedy zwykle jedziesz na wakacje?
Who knows the truth?
Lernen beginnen
Kto zna prawdę?
What makes you so sad?
Lernen beginnen
Co cię tak smuci?
Who lives here?
Lernen beginnen
Kto tu mieszka?
What brings you here, girls?
Lernen beginnen
Co was tu sprowadza, dziewczyny?
How many people live here?
Lernen beginnen
Ilu ludzi tutaj żyje?
Who doesn't want to know the truth?
Lernen beginnen
Kto nie chce poznać prawdy?
Who doesn't know her?
Lernen beginnen
Kto jej nie zna?
Who doesn't wear glasses?
Lernen beginnen
Kto nie nosi okularów?
Who never wears glasses?
Lernen beginnen
Kto nigdy nie nosi okularów?
Are they ever on time?
Lernen beginnen
Czy oni kiedykolwiek są na czas?
Is Tom free on Monday afternoons?
Lernen beginnen
Czy Tom jest wolny w poniedziałki po południu?
Are you sometimes tired after work?
Lernen beginnen
Czy jesteś czasem zmęczony po pracy?
I don't like milk.
Lernen beginnen
Nie lubię mleka.
He doesn't smoke
Lernen beginnen
On nie pali
Mike doesn't read books very often
Lernen beginnen
Mike nie czyta książek zbyt często
I don't go to work on Sundays.
Lernen beginnen
Nie chodzę do pracy w niedziele.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.