zachwanie zdania

 0    15 Datenblatt    ewelinanowak8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy jesteś osobą zrelaksowaną?
Lernen beginnen
Are you a relaxed Kind of person?
Tak, zawsze jestem spokojny
Lernen beginnen
Yes, I am, I always take it easy
Kłótliwy człowiek lubi się kłócić
Lernen beginnen
An argumentative person likes arguing
Nie kłócę się
Lernen beginnen
I don’t arguing
Czy mógłbyś mi pożyczyć 5 zł
Lernen beginnen
Could you lend me 5 zł
Pożyczałem 5 zł od Julii
Lernen beginnen
I borriwed 5 zł from Julia
Masz rację
Lernen beginnen
You are right
Mylisz się
Lernen beginnen
You are wrong
Wyznaczam sobie cele. Zawsze staram się je osiągnąć
Lernen beginnen
I set my goalsand. I always try to achieve them
Podziwiam ludzi, którzy są...
Lernen beginnen
I admire people who...
Podziwiam ludzi, którzy są cierpliwi, ponieważ sam chciałbym być cierpliwy*
Lernen beginnen
I admire people who are patient because I would like to be patient myself
Podziwiam odpowiedzialnych ludzi, którzy mogą podejmować mądre decyzje
Lernen beginnen
I admire responisible people, whi can take wise decisions
Odp.: Kupiłem ci kwiaty B: Och, jak miło z twojej strony
Lernen beginnen
A: I bought you flowers B: Oh, How kind ful of you
Jestem niezależną kobietą, ponieważ nie potrzebuję niczyjej pomocy i podejmuję własną decyzję
Lernen beginnen
I am an independant women because I don’t need anybody’s help and I wake my own decision
To była bardzo irytująca sytuacja
Lernen beginnen
It was a very annoying situation

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.