Zadanie na 11.12. ang - pol

 0    26 Datenblatt    Renifan
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sound
It's a strange sound.
Lernen beginnen
brzmieć
To jest dziwny dźwięk.
south
Lernen beginnen
południe
stamp
This document is invalid without a stamp.
Lernen beginnen
pieczątka
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
taste
Lernen beginnen
smak
suddenly
Lernen beginnen
nagle
sugar
Do you take sugar in your tea?
Lernen beginnen
cukier
Czy słodzisz herbatę?
telephone
This telephone is not working.
Lernen beginnen
telefon
Ten telefon nie działa.
spend
Lernen beginnen
wydać
spoon
There are about thirty kinds of spoons.
Lernen beginnen
łyżka
Istnieje około trzydziestu rodzajów łyżek.
spotted
We can tie the box with this red spotted ribbon.
Lernen beginnen
w groszki
Możemy przewiązać pudełko tą czerwoną wstążką w groszki.
spring
Lernen beginnen
wiosna
stage
What's it like to be on stage and talk to hundreds of people?
Lernen beginnen
scena
Jak to jest stać na scenie i mówić do setek ludzi?
stamp
This document is invalid without a stamp.
Lernen beginnen
pieczątka
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
swing
Lernen beginnen
huśtawka (wahadłowa)
step
Step by step.
Lernen beginnen
stopień
Krok po kroku.
still
Are you still studying?
Lernen beginnen
bezwietrznie
Nadal studiujesz?
strange
Am I a strange person?
Lernen beginnen
dziwny
Czy ja jestem dziwną osobą?
stripe
Lernen beginnen
naszywka
striped
Striped clothes are all the rage this season.
Lernen beginnen
w paski
Ubrania w paski są w tym sezonie krzykiem mody.
subject
You email should contain a subject.
Lernen beginnen
temat
Twó email powinien zawierać temat.
suddenly
Lernen beginnen
nagle
suitcase
I always travel with one suitcase only.
Lernen beginnen
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
swan
Lernen beginnen
łabędź
swing
Lernen beginnen
huśtawka (wahadłowa)
taste
Lernen beginnen
smak
team
Our team is very successful.
Lernen beginnen
drużyna
Nasz zespół jest bardzo efektywny.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.