zakupy i usługi

 0    35 Datenblatt    shelbyy4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
haft
Lernen beginnen
embroidery
nisza
Jeśli chcesz zacząć udany biznes, ważne jest, byś znalazł niszę - coś, co odróżni cię od reszty.
Lernen beginnen
niche
If you're going to start a successful business, it's important to find a niche - something to set you apart from the rest.
sandał
Lernen beginnen
sandal
rozmiar
Jaki Pani ma rozmiar?
Lernen beginnen
size
What size do you take, madam?
refundacja
Lernen beginnen
refund
kurczyć
Lernen beginnen
shrink
luźny
Musisz napiąć ten luźny sztag, aby poprawić osiągi w żegludze pod wiatr.
Lernen beginnen
loose
You need to tighten this loose forestay to improve your upwind performance.
obniżka
W niektórych krajach powinieneś prosić o obniżkę w trakcie zakupów.
Lernen beginnen
discount
In some countries you should ask for a discount when you're shopping.
pokwitowanie
Lernen beginnen
receipt
spódnica
Czarna, jedwabna spódnica została zaprojektowana przez żonę piłkarza.
Lernen beginnen
skirt
The black, silk skirt was designed by the footballer's wife.
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
Lernen beginnen
small
There's a small tree growing in the garden.
skarga
Lernen beginnen
plaint
wyjątkowy
Lernen beginnen
unique
para
Potrzebuję nowej pary spodni.
Lernen beginnen
pair
I need a new pair of trousers.
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
Lernen beginnen
bright
My room is very bright.
farba
Lernen beginnen
paint
organizacja
Lernen beginnen
organization
but
Lernen beginnen
shoe
obcisły
Lernen beginnen
tight
mecz
Lernen beginnen
match
wysportowany
Lernen beginnen
fit
garnitur
Lernen beginnen
suit
niski
Niski człowiek uciekł niepostrzeżenie.
Lernen beginnen
short
The short man escaped unnoticed.
pokój
Gdzie jest mój pokój?
Lernen beginnen
room
Where is my room?
reszta
Oto pana reszta.
Lernen beginnen
change
Here's your change, sir.
ich
Lernen beginnen
them
długi
Potrafię biegać na długich dystansach.
Lernen beginnen
long
I can run long distances.
pomoc
Lernen beginnen
help
wiele
Lernen beginnen
much
próbować
Lernen beginnen
try
czas przeszły od czasownika posiłkowego do tworzenia czasu przyszłego
Lernen beginnen
would
got
Lernen beginnen
got
przez
Lernen beginnen
over
zbyt / zbytnio
Lernen beginnen
too
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?
Lernen beginnen
give
Can you give me 5 dollars?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.