Zdania lekcja 1

 0    11 Datenblatt    blogowanieteraz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I hava a friend called Ernest who is very special person.
Lernen beginnen
I hava a friend called Ernest who is ver Englisch
Mam przyjaciela Ernesta, który jest bardzo wyjątkową osobą.
He's intelligent, trustworthy and really hard-working
Lernen beginnen
Jest inteligentny, godny zaufania i bardzo pracowity
but extremely introverted at the same time.
Lernen beginnen
ale jednocześnie bardzo zamknięty w sobie.
He rarely smiles or shows any emotion and doesn't know how to take a joke.
Lernen beginnen
Rzadko się uśmiecha, nie wykazuje żadnych emocji i nie umie żartować.
The funny thing is that the meaning of his name is earnest, which is a synonym for serious.
Lernen beginnen
Zabawne jest to, że znaczenie jego imienia jest poważne, co jest synonimem poważnego.
That's exactly the way he is.
Lernen beginnen
Dokładnie tak jest.
He seems very down-to-earth and always takes everthing seriously.
Lernen beginnen
Wydaje się bardzo przyziemny i zawsze traktuje wszystko poważnie.
Sometimes it can be annoying when we go out together and he keeps such a straight face instead of trying to be that little bit more outgoing.
Lernen beginnen
Czasami może to być denerwujące, kiedy wychodzimy razem i zachowuje tak prostą twarz, zamiast próbować być trochę bardziej towarzyski.
It's a pity because that makes him look moody and unfriendly, although I know that he is sensitive and kind inside.
Lernen beginnen
Szkoda, bo to sprawia, że wygląda na nastrojowego i nieprzyjaznego, chociaż wiem, że jest wrażliwy i król w środku.
That's why he'll stay my best friend, regardless of his bad character traits.
Lernen beginnen
Dlatego pozostanie moim najlepszym przyjacielem, niezależnie od jego złych cech charakteru.
After all, we are just humans and nobody is perfect.
Lernen beginnen
W końcu jesteśmy tylko ludźmi i nikt nie jest doskonały.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.