ZDania na zapas

 0    10 Datenblatt    juliazawada
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
niecierpie się uczyć
Lernen beginnen
you are impatient to learn
mam ulubiony film
Lernen beginnen
I have a favorite movie
mam w pokoju dużą szafe i telewizor
Lernen beginnen
I have a large wardrobe and a TV in the room
ja na angielski chodzę z chencią
Lernen beginnen
I go to English with Chennai
mój tata chciał być policjantem
Lernen beginnen
my dad wanted to be a policeman
do mojej grupy na angielskim chodzi osiem osób
Lernen beginnen
eight people go to my group in English
moja mama chodzi na każde wywiadówki
Lernen beginnen
my mother goes to every interview
mam do telewizora trzy piloty
Lernen beginnen
I have three remote controls for my TV set
nareszcie wchodzę na fiszkoteke
Lernen beginnen
I finally go to a fiszkotka
mam w domu pełno kwiatków
Lernen beginnen
I have flowers in my house

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.