zeszyt strony 3, 4 i 5 do mistake

 0    41 Datenblatt    ppaulina706
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
drabina
Lernen beginnen
ladder
farba/malować
Lernen beginnen
paint
tapeta
Lernen beginnen
wallpaper
wypadek
Lernen beginnen
an accident
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
Lernen beginnen
to work
They work for the National Museum in London.
podczas / w trakcie
Lernen beginnen
while
kelner
Poprośmy kelnera, żeby przyniósł nam kartę win.
Lernen beginnen
a waiter
Let's ask the waiter to bring us the wine card.
na zewnątrz
Myślisz, że na zewnątrz jest zimno?
Lernen beginnen
outside
Do you think it's cold outside?
narzędzia
Wszystkie niezbędne narzędzia znajdziesz na stronie internetowej.
Lernen beginnen
tools
You'll find all necessary tools on the website.
dokoła
Lernen beginnen
around
ktoś
Chcę kogoś spotkać.
Lernen beginnen
somebody
I want to meet somebody.
przybył/przyjazd
Lernen beginnen
arrived
żona
Lernen beginnen
wife
obiad
Zjedzmy pizzę na obiad.
Lernen beginnen
dinner
Let's have pizza for dinner.
dziwne
Lernen beginnen
strange
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.
Lernen beginnen
exam
I'm always stressed out before oral exams.
mało
Dali nam mało czasu.
Lernen beginnen
little
They gave us little time.
dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
Lernen beginnen
today
What are your plans for today?
wczoraj
Lernen beginnen
yesterday
jutro
Co będziemy robić jutro?
Lernen beginnen
tomorrow
What are we going to do tomorrow?
próbować
Lernen beginnen
try
naprawiac
Lernen beginnen
repaired/fix
druk
Lernen beginnen
print
zawiadomienie/ ogłoszenie
Lernen beginnen
notice
krzyk
Lernen beginnen
scream
wyślij/wysłać
Lernen beginnen
send
pamiętać
Lernen beginnen
remember
płakać
Mary płacze ponieważ zgubiła torebkę.
Lernen beginnen
to cry
Mary's crying because she has lost her handbag.
calkiem
Lernen beginnen
quite
prawdopodobnie
Prawdopodobnie będzie jutro padać.
Lernen beginnen
probably
It will probably rain tomorrow.
kierować
Lernen beginnen
manage
powiedzieć
Lernen beginnen
to say
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
Lernen beginnen
hear
Have you heard the news?
sprawa
Lernen beginnen
deal
wujek
Mój wujek jest architektem.
Lernen beginnen
uncle
My uncle is an architect.
ciotka
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
Lernen beginnen
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
Zastanawiać się
Lernen beginnen
Wonder
razem
Nie zsumowałeś wszystkiego razem.
Lernen beginnen
together
You haven't added all the figures together.
oczekiwać
Lernen beginnen
look forward to
prawdopodobnie
Lernen beginnen
probadly
błąd
Często robię błędy mówiąc po angielsku.
Lernen beginnen
mistake
I often make mistakes when I speak English.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.