złote kajdanki

 0    10 Datenblatt    robertodwald1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
złote kajdanki (takie warunki pracy i płacy, które mają zatrzymać pracownika)
Sławny prezenter telewizyjny podpisał kontrakt zawierający bardzo lukratywne warunki pracy. Nie może pojawiać się teraz w żadnej innej stacji telewizyjnej, ale dostaje za to bardzo dużo pieniędzy.
Lernen beginnen
gold handcuffs (such conditions of work and pay that are to keep an employee)
A famous TV presenter has signed a golden handcuffs deal. He now cannot appear on any other TV station, but he gets a lot of money for it
obowiązujący
decyzja jest wiążąca dla obu stron
Lernen beginnen
binding
The decision is binding on both parties.
łamać (warunki)
Rząd jest oskarżany o naruszenie warunków traktatu.
Lernen beginnen
breach
The government is accused of breaching the terms of the treaty.
cel, miejsce do którego się udajemy, przeznaczenie
Daj dużo czasu na dotarcie do celu.
Lernen beginnen
destination
Allow plenty of time to get to your destination.
prawny
Muszę zasięgnąć porady prawnej.
Lernen beginnen
legal
I have to seek legal advice.
szukać, starać się, żądać
Lernen beginnen
to seek
współpracować
Urzędnicy Rady ściśle współpracują z lokalnymi grupami.
Lernen beginnen
liaise
Council officers are liaising closely with local groups.
rada
Lernen beginnen
council
wynajmować, dzierżawić
Od kogo wynajmujesz ziemię?
Lernen beginnen
rent
Who do you rent the land from?
doradca prawny
Poprosiłem radcę prawnego o przygotowanie dokumentów dla mnie.
Lernen beginnen
solicitor
I asked a solicitor to prepare the documents for me.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.