Zwroty część III

 0    51 Datenblatt    emilkazmija8
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dodatkowe części składowe czynności prawnej, podmiotowo istotne składniki treści
Lernen beginnen
Accidentalia negotii
zdolność prawna
Lernen beginnen
Capacitas
zdolność do czynności prawnych
Lernen beginnen
Capacitas agendi
warunek
Lernen beginnen
Condicio
warunek niemożliwy
Lernen beginnen
Condicio impissibilis
warunek o tresci niemoralnej
Lernen beginnen
Condicio contra bonos mores
warunek nieodzowny
Lernen beginnen
Condicio sine qua non
zły zamiar, podstęp
Lernen beginnen
Dolus
zamiar bezpośredni
Lernen beginnen
Dolus directus
zamiar ewentualny
Lernen beginnen
Dolus eventualis
zamiar ogólny
Lernen beginnen
Dolus generalis
szczególnie zły zamiar
Lernen beginnen
Dolus malus
miejsce zamieszkania
Lernen beginnen
Domicilium
błąd
Lernen beginnen
error
błąd co do stanu faktycznego
Lernen beginnen
Error facti
błąd co do identyczności przedmiotu
Lernen beginnen
Error in corpore
błąd co do istotnych właściwości rzeczy
Lernen beginnen
Error in materia
błąd co do działania
Lernen beginnen
Error in faciendo
błąd co do osoby
Lernen beginnen
Error in persona
błąd co do prawa
Lernen beginnen
Error iuris
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
Lernen beginnen
Essentialia negotii
i tak dalej
Lernen beginnen
Et cetera
chory umysłowo
Lernen beginnen
Furiosus
niesprawiedliwy
Lernen beginnen
Iniustus
sprawiedliwy, słuszny
Lernen beginnen
Iustus
przebłyski świadomosci
Lernen beginnen
Lucida intervalla
bojaźń, groźba
Lernen beginnen
Metus
polecenie
Lernen beginnen
Modus
czynność prawna
Lernen beginnen
Negotium
czynność prawna nieważna
Lernen beginnen
Negotium nullum
czynność prawna zdziałana dla pozoru w celu ukrycia innej czynnosci prawnej
Lernen beginnen
Negotium simulatum
przedmiotowo nieistotne skladniki tresci czynnosci prawnej
Lernen beginnen
Naturalia negotii
czynnośc prawna kulejąca
Lernen beginnen
Negotium claudicans
przez czynności dorozumiane
Lernen beginnen
Per facta concludentia
osoba
Lernen beginnen
Persona
osoba prawna
Lernen beginnen
Persona iuridica
osoba fizyczna
Lernen beginnen
Persona physica
zastrzeżenie potajemne
Lernen beginnen
Reservatio mentalis
jak gdyby, jakby
Lernen beginnen
Quasi
tymczasowe miejsce zamieszkania
Lernen beginnen
Quasi-domicilium
pod warunkiem
Lernen beginnen
Sub condicione
podmiot prawa
Lernen beginnen
Subiectum iuris
termin początkowy (termin, z którego nadejściem rozpoczynają się skutki czynnośc
Lernen beginnen
Terminus a quo
termin końcowy (do którego trwają skutki czynności prawnej)
Lernen beginnen
Terminus ad quem
termin, przed którym coś nastąpiło lub ma nastąpić
Lernen beginnen
Terminus ante quem
termin, po którym coś ma nastąpić
Lernen beginnen
Terminus post quem
termin ostateczny
Lernen beginnen
Terminus praeclusivus
siła, przemoc
Lernen beginnen
Vis
przemoc fizyczna, ktora wyklucza istnienie woli
Lernen beginnen
Vis absoluta
przemoc fizyczna, ktora wyklucza istjienie woli
Lernen beginnen
Vis absoluta
przemoc psychiczna
Lernen beginnen
Vis compulsiva

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.