Zwroty `used to`

 0    19 Datenblatt    milena080
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zwykliśmy dużo imprezować, gdy mieszkaliśmy w mieście.
Lernen beginnen
We used to party a lot when we lived in the city.
Czy zwykłeś spędzać dużo czasu w zatłoczonych miejscach?
Lernen beginnen
Did you use to spend a lot of time in crowded places?
Nie zwykliśmy rozmawiać z naszymi sąsiadami.
Lernen beginnen
We didin't use to talkwith our nieghbours
Teraz jesteś tylko kimś, kogo kiedyś znałem.
Lernen beginnen
Now you're just somebody that I used to know
Jestem przyzwyczajona do mieszkania w centrum miasta
Lernen beginnen
I'm used to living in the city center
Czy jesteś przyzwyczajona do krów i kur?
Lernen beginnen
Are you ude to cows and hens?
Nie jesteśmy przyzwyczajenie do wczesnego wstawania.
Lernen beginnen
We aren't used to waking up early
Przyzwyczaiłam się do dojeżdżania do pracy.
Lernen beginnen
I got used to commuting
Czy przyzwyczaiłeś się do naszego nowego domu?
Lernen beginnen
Did you get used to our new house?
Nie przyzwyczaiłem się do pracy zdalnej
Lernen beginnen
I didn't get used to working remotely
Przyzwyczaiłam się do Ciebie
Lernen beginnen
I'm getting used to you
Po prostu daj mi ból do którego jestem przyzwyczajony
Lernen beginnen
Just give me a pain that I'm used to
Jim nie ma teraz dziewczyny ale kiedyś miał
Lernen beginnen
Jim doesn't t have a girlfriend now but he used to
Ludzie nie zwykli jeszcze używać internetu.
Lernen beginnen
People aren't used to using the Internet yet.
Zwykłem grać w piłkę nożną kiedy byłem młody.
Lernen beginnen
I used to play football when I was young.
Przez lata codziennie wstaję wcześnie ale nadal nie mogę się do tego przyzwyczaić
Lernen beginnen
I've been geetting up early every day for years but I'm still not used to it
Jeśli chcesz zyć w Anglii, musisz się przyzwyczaić do jazdy lewą stroną.
Lernen beginnen
If you go to live in England, you will have to get used to driving on left.
Na początku ciężko jej było mówić po francusku, ale teraz się przyzwyczaiła do tego.
Lernen beginnen
At first it was difficult for her to speak in French all the time but she is used to ii now.
Po wakacjach zajmuje mi tydzień, aby przywyknąć znów do wczesnego wstawania
Lernen beginnen
After the holidays, it takes me a week to get used to getting up early again.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.