Zwroty użyteczne (15.07)

 0    42 Datenblatt    Anre
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czy możesz mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć
Lernen beginnen
Can you tell me where I can find
Czy wiesz, do czego służy ta maszyna
Lernen beginnen
Do you know what this machine is for
Zastanawiam się czy mógłbyś mi pomóc
Lernen beginnen
I wonder if you could help me
Kiedy kończy się wieczorny występ?
Lernen beginnen
When does the evening performance end?
jaki rozmiar ma ta kurtka
Lernen beginnen
what size is this jacket
Czy ten autobus jedzie do centrum
Lernen beginnen
Does this bus go to center
Czy wiesz, gdzie mogę wymienić euro?
Lernen beginnen
Do you know where I can exchange the euro?
Gdzie mogę przymierzyć tą kurtkę?
Lernen beginnen
Where can I try on this jacket?
Tak oczywiście. To jest tuż za rogiem
Lernen beginnen
Yes of course. It is just around the corner
Obawiam się, że nie wiem. spróbuj w informacji
Lernen beginnen
I'm afraid I do not know. try in information
Zapytaj tamtego człowieka, on ci pomoże
Lernen beginnen
Ask the man over there, he will help you
Myślę, że wzdłuż tej drogi jest bank
Lernen beginnen
I think there is a bank down this road.
Cóż, pozwól pomyśleć
Lernen beginnen
Well, let me think
Miło mi cię spotkać
Lernen beginnen
Nice to meet you
Czuję się dobrze a ty
Lernen beginnen
I am fine, and you
Jak się masz
Lernen beginnen
How are you
co robisz
Lernen beginnen
what are you doing
czy ktoś tu siedzi?
Lernen beginnen
Is anyone sitting here?
czy to miejsce jest zajęte
Lernen beginnen
is this seat taken
nie przeszkadzam?
Lernen beginnen
am I not interrupting?
Mógłbyś mi powiedzieć która godzina
Lernen beginnen
Could you tell me what time it is
Byłes tu wcześniej?
Lernen beginnen
Have you been here before?
jestem tu pierwszy raz
Lernen beginnen
I'm new here
nie spotkaliśmy się wcześniej?
Lernen beginnen
we have not met before?
Peter, czy to ty?
Lernen beginnen
Peter, is that you?
Nie widzieliśmy się przez długi czas
Lernen beginnen
We have not seen for a long time
Piękny dzień, prawda?
Lernen beginnen
Lovely day, isn't it?
Okropna pogoda, prawda?
Lernen beginnen
Dreadful weather, right?
Czy to nie jest okropne?
Lernen beginnen
Isn't it awful?
John, to jest Peter
Lernen beginnen
John, this is Peter
Chciałbym, żebyś poznał Petera
Lernen beginnen
I'd like you to meet Peter
Chciałbym przedstawić Petera
Lernen beginnen
I'd like to introduce Peter
Mogę przedstawić Peter?
Lernen beginnen
May I introduce Peter?
Pozwól że przedstawię ci Peter
Lernen beginnen
Let me introduce Peter to you
Baw się dobrze
Lernen beginnen
Have a good time
Miłej podróży
Lernen beginnen
Have a nice trip
nie zapomnij napisać do mnie
Lernen beginnen
do not forget to drop me a line
Zadzwonię do ciebie
Lernen beginnen
I will call you
Zadzoń do mnie za jakiś czas
Lernen beginnen
Give me a ring some time
cóż, miło było z tobą rozmawiać
Lernen beginnen
Well, it's been nice talking to you
Ok do zobaczenia w niedzielę
Lernen beginnen
Ok, see you on Sunday
Przykro mi, ale muszę już iść
Lernen beginnen
I'm sorry, I must be going

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.