... of Melanie Klein

 0    36 Datenblatt    ewciamierzwa9309
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bezpośrednio / niebezpośrednio
Lernen beginnen
directly / indirectly
wrzodziejące zapalenie jelita grubego
wrzód
Lernen beginnen
ulcerative colitis,
ulcer
nerwica
Lernen beginnen
neurosis
nerwica lękowa
Lernen beginnen
Anxiety neurosis
logiczny / nielogiczny
Lernen beginnen
logical / illogical
zahamowania
Lernen beginnen
inhibition,
Inhibition refers to a state / process in which one or more aspects of mental or physical activity are blocked.
popęd
Lernen beginnen
drive
odwet
Lernen beginnen
retaliation
powstrzymywać, hamować
Lernen beginnen
inhibit
inhibit mental activity
poczucie winy
Lernen beginnen
guilt
nieświadome fantazje
Lernen beginnen
unconscious fantasies
być zdiagnozowanym na
Lernen beginnen
be diagnosed with
My patient was diagnosed with anxiety neurosis.
niemowle, okres niemowlęcy
Lernen beginnen
infant, infancy
zrealizować plan, założenia
Lernen beginnen
realize plan, assumptions
reparacja
Lernen beginnen
Reparation
pojemność, zdolność (e.g. twórcza, uczenia się, produkcyjna)
Lernen beginnen
capacity (creative capacity, learning capacity, production capacity)
capacity to symbolize,
cecha dziedziczna
Lernen beginnen
an inherited trait / hereditary trait
odstawienie od piersi
Lernen beginnen
weaning
odpowiadać czyimś oczekiwaniom
Lernen beginnen
match (one's) expectations
kobiecość, poczucie kobiecości
Lernen beginnen
femininity, a sense of femininity
męskość, poczucie męskości
Lernen beginnen
masculinity, sense of masculinity
seksualność
Lernen beginnen
sexuality
przeceniać np możliwośći
Lernen beginnen
overvalue (abilities)
wrażliwy na coś
Lernen beginnen
sensitive to something
rodzina zastępcza
Lernen beginnen
foster family
być świadomym czegoś, zdawać sobie sprawę z czegoś
Lernen beginnen
be aware of something,
I am aware of my strengths and weaknesses.
gapić się na kogoś
Lernen beginnen
stare at someone
nie mieć złudzeń co do kogoś/ czegoś
Lernen beginnen
have no illusions about somebody / something
zanik instynktu samozachowawczego
Lernen beginnen
death instinct
swobodne skojarzenia
Lernen beginnen
free associations
wywoływać (np uśmiech, współczucie) przywoływać (wspomnienia, uczucia)
Lernen beginnen
evoke (e.g. sympathy)
cwany, przebiegły
Lernen beginnen
cunning
rozwój
*akcent
Lernen beginnen
development
schizofrenia
*wymowa
Lernen beginnen
schizophrenia
siła, wytrzymalość
Lernen beginnen
strength
wzmacniać (mięśnie, siłę, więzi)
Lernen beginnen
strengthen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.