05.04.16 2

 0    26 Datenblatt    aruna21
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
concern
Lernen beginnen
dotyczyć (kogoś, czegoś) She only cares about things that concern her personally. Don't worry, this doesn't concern you at all.
expense
Lernen beginnen
koszt / wydatek. When booking a plane ticket, you should also take into consideration some additional expenses, such as luggage fees.
take into consideration
Lernen beginnen
brać pod uwagę
put something into practice
Lernen beginnen
zastosować coś w praktyce
take for granted
Lernen beginnen
brac za pewnik
I beg your pardon
Lernen beginnen
proszę wybaczyć, przepraszam bardzo
play tricks on somebody
Lernen beginnen
płatać komuś figle, żartować sobie z kogoś
keen on sth sombody
Lernen beginnen
lubic cos kogos. być zapalonym do czegoś, być chętnym do czegoś. Her father wasn't too keen on it.
unusual flower
Lernen beginnen
niezwykły, niespotykany. This evening was quite unusual. It is unusual for him to be late. remarkable
snatch, grab
Lernen beginnen
złapać, chwycić (szybkim ruchem ręki) porwać (np. dziecko)
relieve
Lernen beginnen
uśmierzyć (ból) ulżyć, przynieść ulgę, umniejszyć (problem), poprawić (trudną sytuację. The government came up with a new plan to relieve unemployment)
early on
Lernen beginnen
na poczatku
primarily
Lernen beginnen
głównie, przede wszystkim, zasadniczo
these days
Lernen beginnen
te (zwykle o przedmiotach w zasięgu naszych rąk) What have you been doing all these years? She hadn't told anyone about these calls
on the go
Lernen beginnen
w trakcie robienia czegoś, w sytuacji, gdy jest się bardzo zajętym
take sb through sth
Lernen beginnen
zapoznawać kogoś z czymś
nearly/almost two days
Lernen beginnen
niemal, prawie. He's nearly as tall as his father. Nearly twenty people died in the fire.
prescribe painkillers
Lernen beginnen
przepisywać (lekarstwo) The doctor prescribed me painkillers
cost effective
Lernen beginnen
wydajny oplacajacy sie
such
Lernen beginnen
taki. I've never seen such a huge car! She couldn't think about such things
admittance
Lernen beginnen
wstęp, pozwolenie na wejście dokądś. I need to gain admittance to enter this meeting. Admittance costs at this university are reasonable.
tilt your head
Lernen beginnen
nachylenie, przechylenie (np. szklanki), przekrzywienie (np. głowy) plandeka. He responded with a tilt of his head. Tilt your head a bit to the left
bend over
Lernen beginnen
przychylać się, pochylac sie
thumb
Lernen beginnen
kciuk. I have a little scar on my thumb. The baby sucks his thumb whenever he gets tired
affordable price
Lernen beginnen
przystępny (w przystępnej cenie) I bought a dress at an affordable price.
instance
Lernen beginnen
przypadek, przykład, przytoczyć przykład. In each instance, we gave them 48 hours to leave. They instanced case after case in their personal experience

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.