06.03.15 2

 0    12 Datenblatt    aruna21
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
assess
Lernen beginnen
oceni|ć, -ać [pupil, ability, effect, problem, result, work] 2. Fin, Insur, Jur o|szacować [damage, loss, property value, amount]
allocate
Lernen beginnen
przydziel|ić, -ać [funds, task, workers] (to or for sb/sth komuś/na coś); przeznacz|yć, -ać [time, money] (to sb/sth dla kogoś/na coś)
tickle
Lernen beginnen
łaskotki
rough
Lernen beginnen
(not smooth) [skin, hand, paper, material] szorstki, chropowaty(brutal) [treatment, person, behaviour] brutalny
giggle
Lernen beginnen
chichot
familiarise
Lernen beginnen
zaznaj|omić, -amiać, zapozna|ć, -wać (with sth z czymś) [fact, area, procedure, job]; zapozna|ć, -wać (with sb z kimś)
set up
Lernen beginnen
(erect) ustawi|ć, -ać [stand, stall, equipment, easel] (found, establish) za|łożyć, -kładać [business, company, factory, charity, fund]; u|tworzyć [committee, commission]
effectively
Lernen beginnen
(efficiently) [work, cure, communicate] skutecznie, efektywnie; [compete, solve] z powodzeniem; [speak, argue] przekonywająco (in effect) faktycznie, w rzeczywistości
end up
Lernen beginnen
skonczyc to end up alcoholic skończyć jako alkoholik I don’t know how he’ll end up
cause
Lernen beginnen
przyczyna, powod
hardly
Lernen beginnen
hardly Englisch
ledwo ledwie, prawie nie, z trudem
instead
Lernen beginnen
zamiast

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.