09.05.2017 Żółtaczka i turn

 0    75 Datenblatt    perbaska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
o 21
Lernen beginnen
at 9 pm
przeszkadzać
Lernen beginnen
bother
żółtaczka
Lernen beginnen
jaundice
HIV
Lernen beginnen
HIV
możliwy
Lernen beginnen
possible
Probable - probabilities
Lernen beginnen
probable - prawdopodoby
fobia
Lernen beginnen
phobia
prowadzić
Lernen beginnen
drive
noworodek
Lernen beginnen
newborn
choroba
Lernen beginnen
disease
rak wątroby
Lernen beginnen
liver cancer
mieszanka
Lernen beginnen
mixture
bać się czegoś
Lernen beginnen
be afraid of
grzybica
Lernen beginnen
fungus
kosmetyczka
Lernen beginnen
beautician
dezinfekować
Lernen beginnen
disinfect
ujawnić, wyjawić
Lernen beginnen
reveal
nosiciel
Lernen beginnen
carrier
igła
Lernen beginnen
needle
nosiciel żółtaczki
Lernen beginnen
jaundice carrier
szczepionka
Lernen beginnen
vaccine
szczepienie
Lernen beginnen
vaccination
szczepić
Lernen beginnen
vaccinate
pobierać krew
Lernen beginnen
collect blood
badanie krwi
Lernen beginnen
blood test
badanie
Lernen beginnen
examination
wygodny
Lernen beginnen
comfortable
niewygodny
Lernen beginnen
uncomfortable
dyskomfort
Lernen beginnen
discomfort
soczewki
Lernen beginnen
lenses
narzeczony
Lernen beginnen
finacé
narzeczona
Lernen beginnen
fiancée
panna młoda
Lernen beginnen
bride
pan młody
Lernen beginnen
groom
wieczór panieński
Lernen beginnen
hen party
wieczór kawalerski
Lernen beginnen
stag party
druhna
Lernen beginnen
bridesmaid
reklama
Lernen beginnen
commercial = advertisement
pośród, wśród
Lernen beginnen
among
francuski
Lernen beginnen
French
sposób
Lernen beginnen
way
życia ludzi
Lernen beginnen
people’s lives
Himalaje
Lernen beginnen
Himalayas
kilka
Lernen beginnen
a few
ambitny
Lernen beginnen
ambitious
Package - package
Lernen beginnen
package - pakiet
denerwujący
Lernen beginnen
frustrating
brud
Lernen beginnen
dirt
powieka
Lernen beginnen
lid
czkawka (hykap)
Lernen beginnen
hiccough
kichać
Lernen beginnen
sneeze
przypomnieć sobie
Lernen beginnen
recall
łuski ryby
Lernen beginnen
fish scale
3 klasa
Lernen beginnen
3 grade
włączać, odkręcać wodę
Lernen beginnen
turn on
wyłączać, zakrecać
Lernen beginnen
turn off
ściszać, odrzucać ofertę
Lernen beginnen
turn down
podgłaśniać, podkręcać, pojawiać się
Lernen beginnen
turn up
obracać się
Lernen beginnen
turn around
przewracać na drugą stronę
Lernen beginnen
turn over
okazywać się
Lernen beginnen
turn out
zawracać
Lernen beginnen
turn back
zwracać się do kogoś
Lernen beginnen
turn to somebody
przerobić na, przerodzić się, przemienić się w
Lernen beginnen
turn into
Nie masz nic przeciwko gdybym zapaliła światło?
Lernen beginnen
Would you mind if I turned on the light?
Nie zapomnij wyłączyć telewizora, gdy będziesz wychodził, albo wyłącz go teraz
Lernen beginnen
Don’t forget to turn off the TV when you go out or turn it off now
Czy mógłbyś trochę ściszyć muzykę? Próbuję zasnąć
Lernen beginnen
Could you turn down the music? I’m trying to fall asleep
Jest mi trochę zimno. Podkręcę ogrzewanie. Nie podkręcaj. Jest gorąco. Przykręć trochę.
Lernen beginnen
I’m cold. I’ll turn up the heating. Don’t turn it up. It’s hot. Turn it down a bit.
Uwielbiam tę sukienkę. Odwróć się. Chcę zobaczyć plecy.
Lernen beginnen
I love this dress. Turn around. I want to see the back.
Czy umiesz przewracać naleśniki jedną ręką?
Lernen beginnen
Can you turn over pancakes with one hand?
Okazuje się, że dzisiaj nie ma żadnego spotkania.
Lernen beginnen
It turns out, that there isn’t any meeting
Musimy zawrócić
Lernen beginnen
We have to turn back
Kiedy ona ma problem, zawsze może zwrócić się do swoich rodziców
Lernen beginnen
When she has problem, she can always turn to her parents.
Reklamowali ogromną willę, która w końcu okazała się małym domkiem. Przez
Lernen beginnen
They advertised a huge villa, which eventually turned out to be a small house. By
to nasze wakacje przerodziły się w koszmar.
Lernen beginnen
They advertised a huge villa (mansion) which in the end turned out to be a small bungalow. Because of that, our holiday turned into a nightmare.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.